Taffeland

This is an example of a HTML caption with a link.

Vinterfugl ved Mosvannet

Taffelandhannen har i parringsdrakt et rødbrunt hode, svart bryst og lysegrå kropp. Det er en nyetablert fugl i Norge hvor den er knyttet til grunne, næringsrike og vegetasjonsrike innsjøer i jordbrukslandskap. Arten bruker Mosvatnet som raste- og næringsområde på vinterstid, men er sjelden å se om sommeren. Den lever for det meste av planteføde i form av frø og diverse grønne plantedeler, men tar også en del mindre dyr som muslinger, snegler, krepsdyr, insekter og ormer.

Fakta

Vitenskapelig navn: Aythya ferina
Norsk navn: Taffeland
Hører til: Andefamilien
Habitat: Grunne, næringsrike og vegetasjonsrike innsjøer
Utbredelse: Europa og østover til områdene rundt Bajkalsjøen
Hekkefugl i Rogaland: Ja, men sporadisk

Visste du...?

Taffelanden beiter ved å dykke, men bruker også den typiske gressandteknikken ved å ha stjerten i været og hodet under vann mens den svømmer.

I slekt med

Annen info

Det vanligste tilholdsstedet for taffelendene i Mosvatnet, er bukta rett utenfor Mostun. Arten driver ofte næringssøk om natten, og derfor ligger den gjerne og hviler med hodet under vingen når du ser den på dagtid.