Kvinand

This is an example of a HTML caption with a link.

Hekker i trehull

Kvinanden er en dykkand hvor hannen hovedsakelig er hvit med grønnsvart hode og en stor, hvit flekk mellom nebbet og øyet. Den trives i innsjøer og stilleflytende elver hvor den spiser krepsdyr, insekter, plantefrø, muslinger, snegler, fiskeegg og annet. Kvinanden er en vanlig art i Mosvantet i vinterhalvåret, men er sjelden å se om sommeren.

Fakta

Vitenskapelig navn: Bucephala clangula
Norsk navn: Kvinand
Hører til: Andefamilien
Habitat: Innsjøer og stilleflytende elver
Utbredelse: Bredt melte over hele Eurasia og Nord-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Nei

Visste du...?

Kvinanden legger reiret i hule trær og reirkasser som er tilpasset kvinender. Den legger blågrønne egg, og når ungene er klekket hopper de ut fra reirhullet og følger etter moren til et vann i nærheten.

I slekt med

Annen info

På milde vinterkvelder kan man ofte høre suset fra vingene til kvinender, der fuglene pendler oveer byen mellom Mosvatnet og Gandsfjorden. I de beste periodene kan det være 200-300 kvinender i Mosvatnet samtidig, noe som gjør vatnet til en av de hyppigst brukte ferskvannslokalitetene for arten på Nord-Jæren om vinteren.