Krikkand

This is an example of a HTML caption with a link.

Den minste av gressendene

Krikkanden er den minste av gressendene. I parringsdrakt kjennes hannen igjen på det rødbrune hodet med en veldig bred, grønn øyestripe. Den har også en grå kropp med gul gomp. Det er en vanlig hekkefugl i Norge som trives best i grunne, næringsrike innsjøer slik som Mosvannet. Krikkanden danner sesongpar og hekker allerede når de er et år gamle. Arten lever for det meste av frø, snegler, mygglarver og andre insekter.

Fakta

Vitenskapelig navn: Anas crecca
Norsk navn: Krikkand
Hører til: Andefamilien
Habitat: Grunne, næringsrike innsjøer
Utbredelse: Nordre deler av Eurasia og Nord-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Krikkanden er den av gressendene som hekker høyest opp i fjellet. Det er funnet hekkebestander i 1200-1300 meters høyde over havet på Hardangervidda.

Mange fuglebestander som trekker danner en plog i luften. Dette er fordi det er mindre luftmotstand bak vingetuppen på en annen fugl. Fuglene bytter på å ha lederposisjonen da denne må bruke mer energi enn de andre.

I slekt med

Annen info

Krikkanda opptrer fåtallig i Mosvatnet vår og høst. Arten er sky og forsiktig, og gjemmer seg ofte i vegetasjonen helt inntil land og borte fra stien. Som andre gressender, kan den lette rett til vers når den tar til vingene.