Mosvatnet - Stavangers grønne oase

Mosvatnet er en av Jærens viktigste våtmarker med et stort antall sjeldne plante- og fuglearter. Det er registrert over 150 forskjellige fuglearter og over 50 hekkefugler i og ved vatnet.  Vatnet ligger bare 1400 meter fra Stavanger sentrum og  er byens mest populære turområde med over en million årlige brukere.