Brunnakke

This is an example of a HTML caption with a link.

Beiter på gress

Brunnakke er en mellomstor gressand hvor hannen har mørkebrunt hode og nakke, samt en lysegul panne. Arten foretrekker vegetasjonsrike innsjøer og holmer langs kysten. Den plasserer reiret på bakken, godt skjult mellom busker og kratt. Brunnakke lever for det meste av plantekost og akvatiske insekter. Den beiter i større grad på gress enn de andre gressendene.

Fakta

Vitenskapelig navn: Anas penelope
Norsk navn: Brunnakke
Hører til: Andefamilien
Habitat: Vegetasjonsrike innsjøer og holmer langs kysten
Utbredelse: Fra Island og østover gjennom det nordlige Europa og Asia til Stillehavet
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Hannene hos gressendene er svært fargerike, mens hunnene er mer brunspraglet for å blant annet gå i ett med vegetasjonen når de ruger.

Hannene samles i grupper når rugeperioden nærmer seg slutt for å gjennomføre fjærfellingen.

I slekt med

Annen info

I Mosvatnet opptrer brunnakken oftest i småflokker tidlig på høsten. Ofte røper den seg med en høy og karakteristisk plystrelyd fra vatnet.