Trollflaggermus

This is an example of a HTML caption with a link.

Reiser før vinteren

Trollflaggermus har en rødbrun overside med lys underside. Den liker seg godt i parker og åpne løvskoger hvor den jakter på insekter i alleer og trebevokste elvebredder, i åpninger i skog og over åpne vannspeil. Relativt sjelden i Norge med enkelte funn på Vestlandet, blant annet ved Mosvatnet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Pipistrellus nathusii
Norsk navn: Trollflaggermus
Hører til: Glattneseflaggermusfamilien
Habitat: Parker og åpne løvskoger
Utbredelse: Hele Europa

Visste du...?

Trollflaggermusene liker ikke norsk vinter, og drar derfor til varmere strøk. Ute på oljeplattformer og store båter hender det at trollflaggermus stopper for en hvil.

I slekt med

Annen info

Står som sårbar (VU) i norsk rødliste for arter 2010.

Alle 12 flaggermusarter i Norge er totalfredet.