Nordflaggermus

This is an example of a HTML caption with a link.

Norges vanligste flaggermus

Nordflaggermus er en lett gjenkjennelig flaggermus med side to gylne felt på ryggen. Den har en mørk svartbrun overside og en kremgul underside. Flaggermusen er nattaktiv og lever særlig av små tovinger, men også nattsommerfugler, biller vårfluer og stankelbeinmygg. Dette er den vanligste flaggermusen i Norge som trives best i kulturlandskap, skogsterreng, hager og parker. Nordflaggermus er en av de mest tallrike flaggermusartene ved Mosvatnet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Eptesicus nilssonii

Norsk navn: Nordflaggermus

Hører til: Glattneseflaggermusfamilien

Habitat: Kulturlandskap, skogsterreng, hager og parker

Utbredelse: Nord-, Mellom- og Øst-Europa samt deler av Asia

Visste du...?

Om dagen holder arten til i loftsrom, husgavler og i hule trær. Vinterdvale fra september-april, enkeltvis i gruver, grotter, hule trær og lignende steder.

Mosvatnet er den beste og mest verdifulle flaggermuslokaliteten i Stavanger-området. Det som gjør det så egnet er kombinasjonen av næringsrikt ferskvann, frodig kantvegetasjon langs vannet og store, gamle løvtrær like i nærheten. Dette gir mange insekter og dermed god mattilgang.

I slekt med

Annen info

Alle 12 flaggermusarter (2014) i Norge er totalfredet.