Dvergflaggermus

This is an example of a HTML caption with a link.

Norges minste flaggermus

Dvergflaggermusen er Norges minste flaggermus med en kroppslengde på bare 3,6-5,1 cm og en vekt på 3,5-8 gram. I Norge er den bare funnet fra Oslofjorden rundt kysten til Bergen. Arten trives best i halvåpent kulturlandskap og skogsterreng, men også i hager og parker. Den har en brunlig kropp med svartbrunt ansikt. Den er nattaktiv og spiser hovedsakelig svermende insekter. Ved Mosvatnet er det registrert en koloni som overvintrer i veggen til Mostun natursenter.

Fakta

Vitenskapelig navn: Pipistrellus pygmaeus
Norsk navn: Dvergflaggermus
Hører til: Glattneseflaggermusfamilien
Habitat: Halvåpent kulturlandskap og skogsterreng, hager og parker
Utbredelse: Europa og Asia til Altaj

Visste du...?

Dvergflaggermusen jakter vanligvis over og mellom trekroner i 5-10 meters høyde.

Mosvatnet er den beste og mest verdifulle flaggermuslokaliteten i Stavanger-området. Fire av 12 flaggermusarter som er registrert i Norge har tilhold ved vatnet. Dverg- og nordflaggermus er de vanligste artene ved Mosvatnet.

I slekt med

Annen info

Alle 12 flaggermusarter i Norge er totalfredet.