Kråke

This is an example of a HTML caption with a link.

Tusenvis overnatter om vinteren

Kråka er en stor, grå fugl med svart hode, vinger og hale. Den er en veldig tilpasningsdyktig art som finnes i de fleste kulturområder slik som her. Kråka er altetende og det kraftige nebbet gjør den i stand til å spise blant annet avfallsrester, brødmat, insekter, egg og fugleunger. Reirene bygges nær toppen av et tre. Hver eneste vinterkveld lander mange tusen kråker i trærne rundt Mosvatnet for å overnatte i trekket.

Fakta

Vitenskapelig navn: Corvus cornix
Norske navn: Kråke, Gråkråke
Hører til: Kråkefamilien
Habitat: Treklynger og skogholt som grenser mot dyrket mark
Utbredelse: Sør-, Øst- og Nord-Europa, samt Midtøsten
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Kråka har en veldig karakteristisk lyd som de fleste har hørt. Den er også veldig smart og kan blant annet observere og huske personer.

Kråketrekket ved Mosvatnet med de mange tusen kråkene om vinteren har vært tema i foredrag og undervisning på Mostun natursenter. Det har også blitt omtalt i avisen og er muligens den største samlingen av kråker i Norge.

I slekt med

Annen info

Opptil 18 000 kråker er registrert samtidig rundt Mosvatnet på kveldene om vinteren. Fuglene kommer inn til overnattingen fra minst ni kommuner på Jæren og i Ryfylke. Mange av vinterkråkene drar til andre deler av landet når våren kommer, mens andre danner hekkepar i regionen. Også om sommeren kommer det kråker til Mosvatnet for å overnatte, og dette er vesentlig ungfugler som ikke hekker.