Kaie

This is an example of a HTML caption with a link.

Overnatter i kråkeskogen

Kaia har en karakteristisk svart og mørk grå fjærdrakt og lyse øyne. Ofte er arten knyttet til jordbrukslandskap og bebyggelse. Det er en svært allsidig fugl som kan spise blant annet korn, bær, frukt, insekter, snegler og meitemark. Om vinteren tilbringer veldig mange kaier nettene ved Mosvatnet sammen med kråka under kråketrekket.

Fakta

Vitenskapelig navn: Corvus monodula
Norsk navn: Kaie
Hører til: Kråkefamilien
Habitat: Kulturmark, men også en del i byer
Utbredelse: Europa, Nord-Afrika og noe i Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Kaier lever i livslange parforhold og hekker som oftest i kolonier. Reiret plasseres vanligvis i hule trær, fuglekasser, ruiner, skorsteiner og lignende.

I slekt med

Annen info

Opptil 6000 kaier kan samle seg til overnattingen rundt Mosvatnet på vinteren. Fuglene kommer inn helt fra Hå i Sør til Randaberg og By-øyene i nord. Kaiene flyr som regel i tettere flokker enn kråkene på vei til natteplassen, og setter seg også ofte lavere i trærne. De fleste kaiene som overvintrer på Jæren, er trekkfugler.