Kornkråke

This is an example of a HTML caption with a link.

Sosiale flokkfugler

Kornkråka er en utpreget flokkfugl som hekker i kolonier. Den er blåsvart over hele kroppen, og har et lite, hudløst felt innenfor nebbet. Fuglen har også «fjærbukser» nedover beina og som får den til å virke litt større enn sin nære artsfrende kråka. Kornkråka er ganske fåtallig i Norge, og hekkekolonier finnes først og fremst i Trøndelag, områdene rundt Mjøsa og på Jæren. Næringen består av insekter, frø og avfall, og noen trekker ut av landet om vinteren.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Corvus frugilegus
Norsk navn: Kornkråke
Hører til: Kråkefamilien
Habitat: Kulturlandskap og jordbruksområder
Utbredelse: Europa og Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Antall kornkråkepar på Jæren er minst 130, noe som er rundt 1/3 av den registrerte hekkebestanden i Norge for øyeblikket. Rundt 2005 gjorde arten et mislykket forsøk på å etablere en hekkekoloni ved Mosvatnet. Om vinteren overnatter noen få individer av arten i området sammen med alle kråkene og kaiene.

I slekt med

Annen info

Kornkråkene holder et øredøvende spetakkel i reirkoloniene om våren, og er lite populære naboer for folk flest. Selv om arten er totalfredet, blir den ofte forsøkt fjernet ved felling av reirtrærne.