VERDT Å VITE

Mosvatnet naturbase er utviklet i et samarbeid mellom Naturvernforbundet, Besøkssenter våtmark Jæren og Opal digital. Basen er et natur- og kulturleksikon for Mosvatnet.

Designet er responsivt, det vil si at innholdet tilpasser seg de ulike leserformatene - PC, lesebrett og smarttelefon. Naturbasen ble første gang lansert i 2015 og blir oppdatert og supplert med ujevne mellomrom. Oppdateringene vil bli kunngjort på forsiden av basen og i sosiale medier som Naturvernforbundet i Rogaland har ansvaret for.

Hvis du har kommentarer til innholdet eller forslag til forbedringer hører vi gjerne fra deg. Kontakt daglig leder Erik Thoring på telefon 416 83 238 eller e-post rogaland@naturvern.no