0

Mosvatnet

This is an example of a HTML caption with a link.

Det store smil i byens ansikt

Med sin sentrale beliggenhet midt i byen, er Mosvatnet Stavangers mest populære turområde. Et rikt fugleliv på land og på vann kombinert med et stort mangfold av planter og trær bidrar til å gjøre naturopplevelsen spesielt rik i et område som ellers er preget av bebyggelse og store veianlegg. I og ved Mosvatnet er det registrert en lang rekke sjeldne og rødlistede plante- og fuglearter. Mosvatnet ville vært naturreservat om det hadde ligget et annet sted enn i Stavanger.

Fakta

Kommune: Stavanger

Naturtype: Rik edelløvskog, rik sumpskog, parklandskap og rik kulturlandskapssjø

Status: Friområde i kommunal eie.

Størrelse: Mosvatnet– 446 dekar , omkrets 2,85 km , største dybde 3,5 meter, skog- og parkområder – 261 dekar, Mosvannsparken/Madlaveien – 35 dekar,  Vålandsskogen – 150 dekar

Høyder over havet: Mosvatnet – 37 meter, Vålandshaugen – 83 meter

Kart

Regler

Båndtvang hele året.

All motorisert ferdsel er forbudt i friområdene og på turveiene.

Telting kun tillatt på Mosvangen Camping

Båtferdsel på vannet er forbudt.

Stangfiske tillatt mot kjøp av fiskekort.  Kun stangfiske med flue eller makk fra angitte fiskesoner. Sesongen starter 1. juni og slutter 1. november.

Annen info

Turstier: Hovedtursti rundt Mosvatnet – 3070 meter. Nettverk av turveier i Vålandsskogen. Stort antall turveier og innfallsporter for øvrig.

Bussruter: Madlaveien og Ullandhaugveien

P-plasser: Ved Gamlingen, Tjensvoll gravlund (sør) og P-hus ved Stavanger storhall.

Toalett: Ingen offentlige toaletter, men adgang til toalett for brukere av Mosvangen Camping, Gamlingen, Stavanger Kunstmuseum og Mostun natursenter.

Aktivitets- og oppholdsområder:
Mosvangen Camping
Stavanger kunstmuseum
Sletten
Mosvannsparken (vest)
Ved Kjærlighetsstien
Bokkaskogen
Kiellandsmyr
Mostun natursenter
Vålandsskogen (4)

Lokale stedsnavn: Se kart