Mostun natursenter

Mostun natursenter ble offisielt åpnet 6.november 2011. Året etter, i desember 2012, ble natursenteret autorisert som nasjonalt våtmarkssenter under fellesparaplyen Jæren våtmarkssenter. Her inngår friluftshuset Orre og friluftsfyret Kvassheim som eies og driftes av Jæren friliuftsråd.

Jæren våtmarkssenter drives av Naturvernforbundet i Rogaland i et formalisert samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Jæren friluftsråd og Stavanger kommune. Våtmarkssenterets formål er å drive publikumsformidling, skoleundervisning og  åpne arrangementer i samarbeid med andre frivillige organisasjoner.

Mostun har adresse Henrik Ibsensgate 59 og er en tidligere sommervilla opprinnelig bygd i 1856, men ombygd og påbygd flere ganger siden. Huset som i en periode var kafe drevet av Bondeungdomslaget, er eid av Stavanger kommune og leid av Naturvernforbundet. Natursenteret har utstilling-, møte og undervisningsvirksomhet i første etajse. Her drives det også søndagsåpen kafe i regi av frivillige. I andre etasje er det kontorfasiliteter for ansatte i Jæren våtmarkssenter og Naturvernforbundet.

Hold deg oppdatert på www.mostun.no