Prydbringebær

This is an example of a HTML caption with a link.

Hagerømlingen

Prydbringebær er en flerårig busk fra Nord-Amerika som truer de naturlige artene. Planten ligner på bringebær og har lilla blomster før den får gule bær. Det er en "hagerømling" som har spredd seg ut i norsk natur. Vi finner prydbringebær i tette krattområder langs turstien som bidrar til å skjerme innsyn til Mosvatnet. Det gjøres forsøk for å bekjempe arten rundt vannet. Flere skoleklasser har blant annet hatt undervisning på Mostun natursenter om prydbringebær og vært ute og klippet de ned rundt Mosvatnet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Rubus spectabilis
Norsk navn: Prydbringebær
Hører til: Rosefamilien
Habitat: Forekommer i veikanter, kratt og krattskog
Utbredelse: Innført til Norge og har spredd seg til deler av Sør-Norge

Visste du...?

Prydbringebær får bær som ligner på bringebær, men er gule slik som multer. De kan spises.

På engelsk heter prydbringebær salmonberry. Dette er fordi når den er moden så har den fargen til en laks (salmon).

I slekt med

Annen info

Prydbringebær er en fremmedart i Norge.