Møller

This is an example of a HTML caption with a link.

Surrende bekkekvern

Mølleren har fått sitt norske navn fordi sangen minner om lyden fra en surrende bekkekvern. Arten er svært vanskelig å komme nær, og ofte er det bare lyden som røper den. Fuglen er gråbrun med en mørk «maske» på kinnene, og ligner på avstand andre krattsangere med anonyme farger. Mølleren hadde tidligere en østlig utbredelse i Norge, men har ekspandert vestover etter 1970. Da ble den også mer vanlig i Rogaland.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Sylvia curnica
Norsk navn: Møller
Hører til: Sangerfamilien
Habitat: Åpent skogsterreng, gjerne med furu og einer, men også hagelandskap med bartrær
Utbredelse: Europa og Vest-Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Mølleren ankommer Rogaland i første halvdel av mai. Ved Mosvatnet er den de siste årene hørt syngende i hagelandskapet nær Mosvangen camping og ved Madlaveien.

I slekt med

Annen info

Hannfuglen bygger «prøvereir» som den frister hunnen med. Er hun interessert, velger hun ett av dem og hekkingen starter. 4-6 egg er vanlig, og kommer man for nær reiret, prøver fuglen ofte å avlede oppmerksomheten ved å spille skadet.