Hagesanger

This is an example of a HTML caption with a link.

Fyldig og vakker sang

Hagesangeren er en liten fugl med et anonymt utseende bestående av en gråbrun overside og en gråhvit underside. Til gjengjeld har den en utrolig fyldig og vakker sang som fuglen kan kjennes igjen på. Hagesangeren er en vanlig hekkefugl i Norge og foretrekker åpen løvskog med kratt og tett undervegetasjon, men liker også buskrike parker, gamle hager og lignende. Reiret plasseres i en busk eller lav urtevegetasjon. Arten lever hovedsakelig av insekter, men kan også ta noe bær.

Fakta

Vitenskapelig navn: Sylvia borin
Norsk navn: Hagesanger
Hører til: Sangerfamilien
Habitat: Åpen løvskog med tett undervegetasjon
Utbredelse: Europa og i et bredt belte i Asia østover til Jenisej
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Hagesangeren er en typisk trekkfugl som overvintrer i Afrika. Den trekker normalt rett etter hekkesesongen i juli-august, men noen kan også vente helt til september.

Hagesangeren synger av flere årsaker. Blant annet for å sikre seg og markere revir, for å tiltrekke seg en make, for å skremme andre fugler vekk fra matfatet eller for å beskytte redet.

I slekt med

Annen info

Arten er vanligst å høre i perioden fra midten av mai til rundt St. Hans. Den opptrer mest regelmessig i området rundt Schankeholen og Mosvangen Camping.