Svarthvit fluesnapper

This is an example of a HTML caption with a link.

Svart og hvit

Svarthvit fluesnapper er en karakteristisk fugl hvor hannen har en svarthvit drakt med hvit underside, svart overside og hvite vingefelter. Den finnes overalt i Norge unntatt på høyfjellet og langs den mest eksponerte kysten. Arten foretrekker løvskog fremfor barskog, men kan finnes i begge. Svarthvit fluesnapper lever av insekter som den fanger på bakken eller i luften.

Fakta

Vitenskapelig navn: Ficedula hypoleuca
Norske navn: Svarthvit fluesnapper, hagefluesnapper
Hører til: Fluesnapperfamilien
Habitat: Løvskog fremfor barskog
Utbredelse: Deler av Europa og østover gjennom Russland til Sibir
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Arten er en trekkfugl som legger egg i reirhull som for eksempel fuglekasser. Når den kommer til Norge er det kamp om fuglekassene med blant annet meisene.

Hannen prøver ofte å få seg to maker ved intens synging og to reirplasser, men han prioriterer det første kullet med mating.

I slekt med

Annen info

Arten er fåtallig rundt Mosvatnet, og holder helst til i frodige hager og skogkanter inntil parken.