Grå fluesnapper

This is an example of a HTML caption with a link.

Sky og forsiktig insektjeger

Gråfluesnapperen er vanlig mange steder, men overses ofte på grunn av sitt anonyme utseende og forsiktige livsførsel. Fuglen er grå på oversiden og lys under, ispedd noen mørke striper på hode og bryst. Gråfluesnapperen har en loddrett stilling når den sitter, og både hode og øyne virker store for kroppsstørrelsen. Arten er en utmerket insektjeger og bygger ofte reir på en bjelke eller lignende utspring på utsiden av et hus. Det er lettest å bli oppmerksom på fuglen utpå sommeren og etter at eggene er klekt. 

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Muscicapa striata
Norsk navn: Gråfluesnapper
Hører til: Sanger/trostefamilien
Habitat: Løv og blandingsskog, kantsoner i kulturmark
Utbredelse: Europa og Vest-Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Gråfluesnapperen spiser nesten bare insekter, og er en av de siste trekkfuglene som ankommer om våren. Når den jakter, sitter den gjerne på en åpen utkikksplass og gjør små utfall mot insekter i lufta. Ofte vender den tilbake til den samme sitteplassen, noe som skiller den fra mange andre insektjegere.

I slekt med

Annen info

Gråfluesnapperen finnes fåtallig rundt Mosvatnet og i skogen opp mot Vålandstårnet.