Grønnsisik

This is an example of a HTML caption with a link.

Frøspiser

Grønnsisiken er en flott fugl med mønster i gult, grønt og svart. I flukt har den gule felter på vinger og stjert som synes veldig godt. Dette er en fugl som er sterkt knyttet til gran eller furuskog, og er utbredt i alle områder nord til Finnmark hvor man finner dette. Den kan også finnes i bjørk- og gråorskog. Maten består av plantekost som konglefrø, orefrø og mat på foringsplasser.

Fakta

Vitenskapelig navn: Carduelis spinus
Norsk navn: Grønnsisik
Hører til: Finkefamilien
Habitat: Gran-, furu-, bjørk- og gråorskog
Utbredelse: Store deler av Europa, vestlige Asia, samt Kina og Japan
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Grønnsisiken hevder ikke territorium og hekker gjerne i løse kolonier. Reiret plasseres høyt i et gran- eller furutre.

Finkefamilien er en fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Alle er frøspisere og har kraftige nebb tilpasset knekking av frø. Hannene har sterkere farger enn hunnene, men utenom hekketiden er de mer like.

I slekt med

Annen info

Grønnsisiken er anonym store deler av året, men kommer ofte ned på bakken om sommeren for å spise frø av tistler og løvetann. Da kan den henge opp ned i plantene langs stien rundt Mosvatnet, og vise sine slående grønnfarger på nært hold. Hannen har svart hette og er sterkere farget enn hunnen.