Trepigget stingsild

This is an example of a HTML caption with a link.

Toppdykkerens favorittmat

Trepigget stingsild er en ganske liten, men vanlig fisk over hele landet. Den har rundt tre frie pigger på ryggen, mangler skjell, men er i varierende grad dekket av beinplater. Fisken er veldig tilpasningsdyktig og finnes derfor både i småbekker med rik vegetasjon, i brakkvann og i åpent hav. I Mosvatnet er fisken tallrik. Trepigget stingsild spiser en rekke forskjellige larver, mark og dyreplankton.

Fakta

Vitenskapelig navn: Gasterosteus aculeatus
Norsk navn: Trepigget stingsild
Hører til: Stingsildfamilien
Habitat: Småbekker med rik vegetasjon, brakkvann og åpent hav
Utbredelse: Nordlige halvkule

Visste du...?

Antakeligvis var stingsilden en av de første artene som vandret inn i landet etter istiden, og som en følge av landhevningen finnes nå stingsild i vann 50-120 meter over havet.

Trepigget stingsild er hovedføde til toppdykkerne i Mosvatnet. I 1987 ble plantegiften Rotenon brukt for å drepe all fisk i Mosvatnet. De første årene etter giftbruken ble toppdykkerbestanden kraftig redusert. Men stingsilda etablert seg igjen raskt og det samme skjedde med toppdykkerne.

I slekt med

Annen info