Sik

This is an example of a HTML caption with a link.

Mange levevis

Siken har mørk rygg, sølvblanke sider, og hvit buk. Munnen sitter ytterst på snuten. Den har ulike måter å leve på, og det finnes usikkerhet blandt forskere på hvor mange arter de ulike populasjonene skal inndeles i. I Norge finnes én art i følge Norges artsdatabank. I samme vann kan flere bestander finnes hvor medlemmene aldri møtes eller parer på tvers av bestandene. Sik lever i innsjøer og elver. Den reduserer Mosvatnets selvrensingsevne fordi den lever av dyreplankton.

Fakta

Vitenskapelig navn: Coregonus Lavaretus
Norsk navn: Sik
Hører til: Laksefamilien
Habitat: Ferskvann
Utbredelse: Europa, innført i Iran

Visste du...?

Det er kun i senere tid at sik har blitt erkjent som god matfisk. Den er spesielt egnet som røkefisk.

I slekt med

Annen info

Den største siken noen gang fisket opp i Norge veide 4,15kg. Dette skjedde i 1968, ved Femundselva. Fiskeren het Julius Ytteborg.