Mudderfluer

This is an example of a HTML caption with a link.

Hjemmekjær

Det finnes 300 arter av mudderflue, men kun fem av disse lever i Norge. Alle mudderfluer starter sine liv i mudrete ferskvann. Der lever de som larver med gjeller. Etter 11 hudskifter forpupper de seg, og endrer form til å bli en voksen, flygedyktig mudderflue som på bildet. Hele denne prosessen tar ca et år. Voksne mudderfluer lever bare en sommer. Selv om de har kjever, tar de ikke til seg føde! De pleier ikke å fly langt fra der de har vært larver, og er derfor som regel å finne nær små bekker, tjern og mudrete innsjøer som Mosvatnet. 

Fakta

Vitenskapelig navn: Sialidae
Norsk navn: Mudderfluer
Hører til: Nettvinger
Habitat: Ved og i ferskvann, langs vannkanter og sakte-rennende elver.

Visste du at ...?

Mudderfluer spiser ingenting når de har blitt voksne, men som larver er de skikkelige rovdyr! Da svømmer de rundt i mudrete vann og fanger insektlarver, små snegler og andre virvelløse dyr. De kan til og med være kannibaler og spise andre mudderfluelarver!

I slekt med

Annen info

Selv om mudderfluer har «fluer» i navnet sitt, er de langt i fra ekte fluer. Ekte fluer, som husfluer og klegger, er i en helt annen orden enn mudderfluene.