Skjørpil

This is an example of a HTML caption with a link.

Brer seg over Mosvannet

Skjørpil er en sjelden forvillet art på fuktig, næringsrik jord. Bladene er lansettformede med få, butte, uregelmessige kjerteltenner i kanten. Den blomstrer ved løvspretten. Kantskogen nærmest Mosvatnet har et klart sumpskogpreg hvor skjørpil er en av de dominerende artene. Man kan mange steder se skjørpilens grener bre seg ut over vannflaten.

Fakta

Vitenskapelig navn: Salix fragilis
Norsk navn: Skjørpil
Hører til: Vierfamilien
Habitat: Fuktig, næringsrik jord
Utbredelse: Forvillet art flere steder i Norge

Visste du...?

Skjørpilen som brer seg ut over vannflaten utgjør gode skjermingsplasser for fugler som sivhøne og sothøne.

I slekt med

Annen info

Står på norsk svarteliste 2012 som svært høy risiko (SE)