Mykt Havfruegras

This is an example of a HTML caption with a link.

Stavangers kommuneart

Mykt havfruegras er en sterkt truet vannplante som finnes i Mosvatnet. Det er en spinkel ettårig plante med smale blader. Den er ikke så veldig stor og blomstrer mellom juli og september. Arten er sambu, noe som vil si at hannlige og hunnlige blomster sitter atskilt på planten. Mykt havfruegras er Stavangers kommuneart, og planten er fredet i Norge.

Fakta

Vitenskapelig navn: Najas flexilis
Norsk navn: Mykt havfruegras, mykt havfruegress
Hører til: Froskebittfamilien
Habitat: Innsjøer og dammer med bløt bunn
Utbredelse: Meget sjelden i Norge

Visste du...?

Stor forekomst av mykt havfruegras stanset utfylling i Mosvatnet i forbindelse med bygging av kulvert over Motorveien.

De største truslene er vasspest, gjødsling og tap av areal.

I slekt med

Annen info

Den er oppført på Norsk rødliste 2010 som sterkt truet (EN).