Bekkeblom

This is an example of a HTML caption with a link.

Flott sumpskogart

Bekkeblom har store gule blomster som blomstrer om våren og tidlig forsommer. Den kan minne litt om vårkål, men bekkeblom er kraftigere og har bare 5 blomsterblad. Arten er vanlig i hele landet opp til 1500 moh. Den vokser der hvor det er vått og næringsrikt slik som i fuktige enger og beitemarker, i sumpskog og langs bekker og vannkanter. Vi finner gjerne bekkeblom i sumpskogene rundt Mosvatnet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Caltha palustris
Norske navn: Bekkeblom, soleiehov, soleihov
Hører til: Soleiefamilien
Habitat: Våt og næringsrik jord
Utbredelse: Vanlig i hele landet

Visste du...?

Planten er giftig og har tidligere blitt brukt i folkemedisin.

Mange steder har bekkeblom blitt brukt som kalendermerke. Det vil si at kuene kunne slippes på beite når bekkeblommen var i full blomst.

På Vestlandet er det vanlig å si soleihov, mens på Østlandet, Sørlandet og deler av Trøndelag er det vanlig å si bekkeblom.

I slekt med

Annen info