Parkslirekne

This is an example of a HTML caption with a link.

Svartelistet problemart

Parkslirekne er en høy plante som blomstrer fra september til oktober. Den er en ganske vanlig, forvillet art på solåpen, frisk jord. Blomstene er hvite, sjelden rosa, i glisne topper fra bladhjørnene. Det er et stort problem rundt Mosvatnet med fremmede arter. Parkslirekne finner man rundt vatnet hvor den truer flere rødlistede plantearter og flere av delområdene med sterk naturlik karakter.

Fakta

Vitenskapelig navn: Fallopia japonica
Norsk navn: Parkslirekne
Hører til: Slireknefamilien
Habitat: Forvillet art på solåpen, frisk jord
Utbredelse: Lavlandsområder ved kysten og i fjordene fra Østfold til Salten

Visste du...?

Parkslirekne kommer opprinnelig fra Øst-Asia hvor den har blitt importert til norske hager. Den har blitt med hageavfallet og spredd seg raskt. I løpet av få år kan den danne store bestander som fortrenger hjemlige arter. Den er å se flere steder i Stavanger og er et stort problem sammen med kjempeslirekne. Det jobbes med å få kontroll over denne planten i Stavanger.

I slekt med

Annen info

Parkslirekne har en svært høy risiko (SE) ifølge den norske svartelista 2012.