Skogburkne

This is an example of a HTML caption with a link.

Stor, grønn bregne

Skogburkne er en stor bregne som kan bli opptil 140 cm. Den er vanlig på fuktig-våt moldjord i halvskygge. Man kan finne skogburkne i urterike skogsbakker, bekkekanter, sumpskog, fuktløvskog, raviner og lignende. Bladene er dobbeltfinnede og mørkegrønne. Sporehushoper er tallrike og bøyde som kommategn. Skogbrukne finner man i de fuktige skogområdene rundt Mosvatnet. Som oftest finner man skogburkne i store tuer.

Fakta

Vitenskapelig navn: Athyrium filix-femina
Norsk navn: Skogburkne
Hører til: Storburknefamilien
Habitat: Fuktig-våt moldjord i halvskygge
Utbredelse: Finnes i hele landet

Visste du...?

Når bregnene er små så er de en liten krøll. Etter hvert som de vokser foldes denne krøllen ut og blir til et stort blad.

På sporehushopene henger det slør.

I slekt med

Annen info