Bøk

This is an example of a HTML caption with a link.

Mosvannets eldste, utplantede trær

Bøk er et stort tre med jevn, lysegrå bark, hard ved og grønne blader. Man kan lett kjenne den igjen på barken. Treet trenger litt god jord og trives i tørr til frisk løv- og granskog. Under bøketrærne slipper lite lys til og man vil derfor se lite annen vegetasjon. Rundt Mosvatnet er det mange bøketrær som er blitt plantet på starten av 1900-tallet. Blant annet er det en bøkeallé nord for vatnet.

Fakta

Vitenskapelig navn: Fagus sylvatica
Norsk navn: Bøk
Hører til: Bøkefamilien
Habitat: Litt god jord i tørr til frisk løv- og granskog
Utbredelse: Vestfold og Hordaland. Plantet mange steder

Visste du...?

Bøk brukes til blant annet finérplater og sponplater. Det blir mye brukt til møbler, parkett, leketøy og kjøkkenredskaper på grunn av sin store slitestyrke.
Ispinner er ofte laget av bøk. Dette er fordi den smaker minst.

I slekt med

Annen info