Grensebauta

This is an example of a HTML caption with a link.

Steinene som viser byens vekst

Stavanger vokser stadig. For å se hvilken utstrekning byen har hatt gjennom de siste 180 år, kan man besøke noen av de gamle grensesteinene. For eksempel i 1905 ble hele Mosvatnet innlemmet i Stavanger kommune. I den forbindelse ble flere grensesteiner satt opp langs sør- og vestsiden av vatnet for å markere den nye grensen mellom Stavanger og Hetland kommune. Det er ifølge Stavanger kommune hele sju grensesteiner fra kommuneutvidelsen i 1905 langs sørvestsiden av Mosvatnet. Finner du alle?

Fakta

Oppført: 1905 

Materiale: Stein 

Sted: Langs sør- og vestsiden av Mosvatnet.

grensebauta_kart

Visste du at ...?

Halvparten av Mosvatnet havnet allerede innenfor kommunens grenser ved byutvidelsen i 1866. Dette var et strategisk grep for å sikre bedre vannforsyning til byen.

Annen info

Stavanger ble vedtatt som en egen bykommune av Stortinget i 1837, og siden den gang har kommunegrensene til nå blitt utvidet 8 ganger. Før Rennesøy og Finnøy ble innlemmet i nye Stavanger kommune f.o.m. 1. januar 2020, skjedde den siste utvidelsen i 1965. Da ble hele Madla kommune og størsteparten av Hetland kommune inkludert i Stavanger (resten av Hetland gikk til Sandnes).