Andedammen

This is an example of a HTML caption with a link.

Viktig hekkeområde

På østsiden av Mosvatnet går turstien over en liten bukt, og denne bukta blir kalt for Andedammen. Andedammen er et kunstig anlagt tjern som i dag er et svært viktig område for flere truede arter. Området er spesielt viktig som hekkeplass for hettemåke, sothøne og knoppsvane, og et godt beiteområde for stokkand, sothøne og toppand. Andedammen og kantvegetasjonen langs vannet gir også gode forhold for insektproduksjon og dermed god mattilgang for flaggermus.

Fakta

Sted: Østsiden av Mosvatnet.

andedammen_kart

Visste du at ...?

I forbindelse med motorveibyggingen ble Andedammen snørt av fra Mosvatnet ved at turveien ble lagt på fylling. Her var det meningen å bygge friluftsbad, men det ble det heldigvis ikke noe av.

Annen info