Rødstrupe

This is an example of a HTML caption with a link.

Vintersangeren

Rødstrupen er lett å kjenne igjen på sitt røde bryst og gråbrune overside. Sangen er flott med klare, sprudlende og boblende toner. Arten hekker i blandingsskog og fuktige barskogsområder over det meste av Sør-Norge og nord til Trøndelag. Rundt Mosvatnet er den tallrik og finnes særlig i de frodige skogsområdene med en del undervegetasjon. For det meste lever rødstrupen av insekter på sommeren, og går mer over til frø og bær resten av året.

Fakta

Vitenskapelig navn: Erithacus rubecula
Norsk navn: Rødstrupe
Hører til: Trostefamilien
Habitat: Blandingsskog og fuktige barskoger
Utbredelse: Europa, Nordvest-Afrika samt Vest-Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Tidligere ble rødstrupe kalt for tiurklokke. Grunnen er at den begynner å synge så tidlig om morgenen, gjerne rett før eller samtidig med tiuren.

I Norge er rødstrupen hovedsakelig trekkfugl, men en del individer overvintrer regelmessig langs kysten fra Østfold til Trøndelag, samt i lavereliggende strøk på Østlandet.

I slekt med

Annen info

Rødstrupen synger også om vinteren, og er en av de få småfuglene som forsvarer et revir på denne årstiden. Langs stien rundt Mosvatnet kan den i perioden desember-januar gjerne synge mens det enda er helt mørkt. Arten er svært tillitsfull, og kan sette seg i hånden for å spise brødmat hvis man bare er tålmodig nok.