Sandsvale

This is an example of a HTML caption with a link.

Imponerende flyger

Sandsvalen er den minste av svalene i landet og har en svakt kløftet stjert. Oversiden er jordfarget mens undersiden er hvit med et brunt brystbånd. I Norge er arten vanlig over hele landet unntatt lengst i nord. Naturlig hekker arten i utraste elvekanter, men hekker også i sandtak og veiskjæringer. Den lever utelukkende av flyvende insekter, og arten jakter gjerne over vann.

Fakta

Vitenskapelig navn: Riparia riparia
Norsk navn: Sandsvale
Hører til: Svalefamilien
Habitat: Utraste elvekanter, sandtak, veiskjæringer
Utbredelse: Europa og store deler av Asia og Nord-Amerika
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Sandsvalen graver rundt én meter dype reirganger i veggen av sandtak, elvebakker og lignende. Den hekker så å si alltid kolonivis.

I mange europeiske land har bestanden gått tilbake. Hovedårsaken ser ut til å være overvintringsområdene som i lange perioder har vært rammet av tørke. Dette har ført til matmangel.

Noen steder i Norge har det blitt bygget såkalte sandsvalehotell hvor sandsvalekoloniene kan hekke. Dette er for å kunne få tilbake bestander som har forsvunnet fra områdene.

I slekt med

Annen info

Arten er mest vanlig under vårtrekket i månedsskiftet april-mai, hvor den gjerne ankommer Mosvatnet sammen med de første låvesvalene.