Stær

This is an example of a HTML caption with a link.

Metallisk fjærdrakt

Stæren er en lett gjenkjennelig art med mørk drakt som i sollys skinner i metalliske farger som blå og grønn. Om vinteren har stæren hvite prikker over hele fjærdrakten. Den er knyttet til jordbrukslandskap og andre menneskeskapte biotoper. Stæren hekker ved Mosvatnet, blant annet i fuglekassen nær Mostun. Den sees ofte på gressplenen hvor den leter etter mat som meitemark, insekter, bær, frukt og frø.

Fakta

Vitenskapelig navn: Sturnus vulgaris
Norsk navn: Stær
Hører til: Stærfamilien
Habitat: Jordbrukslandskap og andre menneskeskapte biotoper
Utbredelse: Europa og deler av Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Stæren bygger reiret sitt i hulrom, under takstein, postkasser og fuglekasser. Den hekker gjerne i kolonier og legger normalt bare ett kull i hekkesesongen.

Stæren har vært i tilbakegang lenge. Dette er trolig på grunn av omleggingen av landbruket med påfølgende færre arealer med beitemark og tilplanting av innmark. En annen viktig årsak kan være forgiftning med pesticider i overvintringsområdene.

Stæren er flink til å herme etter andre fuglers lyder. Individer kan lære lydene til veldig mange andre arter.

I slekt med

Annen info

Stæren står oppført på Norsk rødliste for arter 2010 som nær truet (NT).