Pilfink

This is an example of a HTML caption with a link.

Vanlig på fuglebrettet

Pilfinken ligner i stor grad på gråspurven med brun overside og grålig underside. Pilfinken har derimot en brun hette og hvite kinn med svart flekk i. Arten trives i parkanlegg i byer og tettbebyggelse, samt jordbruksarealer og nærliggende skogpartier. Pilfinken hekker under tak eller i fuglekasser. Den lever hovedsakelig av frø, gjerne fra fuglebrettet, men tar også insekter og edderkopper.

Fakta

Vitenskapelig navn: Passer montanus
Norsk navn: Pilfink
Hører til: Spurvefamilien
Habitat: Parkanlegg, jordbrukslandskap og nærliggende skogpartier
Utbredelse: Europa og østover gjennom Asia til Stillehavet. Innført i flere andre land
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Pilfinken har blitt beregnet til å ha en hekkende populasjon med 26 000 000 - 48 000 000 par bare i Europa.

Pilfinken er i første rekke en koloniruger, men den er ikke fullt så sosial som gråspurven. Man kan derfor treffe på enslige par langt unna hverandre.

I slekt med

Annen info

Som gråspurven, kan den dukke opp på andematingen og forsyne seg med de minste smulene som blir til overs.