Hettemåke

This is an example of a HTML caption with a link.

Koloniruger i Mosvatnet

Hettemåken er en av Norges aller minste måker. Den har en lys grå rygg, hvit underside, blodrøde bein og en karakteristisk mørk hette på hodet. Hettemåken er en ekte alteter som spiser mye forskjellig, og tar villig menneskemat. Den er en koloniruger som hekker helst i eller ved næringsrike ferskvann slik som Mosvatnet. Hettemåken har blant annet faste hekkeområder på holmen og i dammen nordøst i Mosvatnet. De fleste trekker ut av landet om vinteren, men ikke alle.

Fakta

Vitenskapelig navn: Larus ridibundus
Norsk navn: Hettemåke
Hører til: Måkefamilien
Habitat: Næringsrike innsjøer, fjæreområder og midt i byer
Utbredelse: Nord-Europa og Nord-Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Hettemåken mister den karakteristiske hetten om vinteren. Istedenfor har de på vinterstid en mørk flekk bak øyet.

Den lever i sesongekteskap, men mange gamle maker danner par på nytt.

I slekt med

Annen info

Hettemåke er oppført på Norsk rødliste for arter 2010 som nært truet (NT). Gjengroing er en av de største truslene mot hettemåken i Rogaland, og en årlig ryddeaksjon på hekkeholmen i Mosvatnet blir nå gjennomført for å forsøke å hjelpe arten. Dette tiltaket førte i 2014 til økt hekking ute på holmen.