Spurvehauk

This is an example of a HTML caption with a link.

Fryktet jeger

Spurvehauk er den vanligste hauken i bynære strøk, og har forholdsvis runde vinger og lang stjert. Mens voksne hunner har brunspraglet overside og brune tverrbånd på brystet, er hannene mer gråaktig på ryggen og rødbrun under. Hunnen er tydelig større enn hannen. Når spurvehauken jakter på småfugl i hagene, flyr den ofte lavt over bakken og overrasker byttet sitt lynraskt og når det minst venter det.

Fakta om fuglen

Vitenskapelig navn: Accipiter nisus
Norsk navn: Spurvehauk
Hører til: Haukefamilien
Habitat: Skog og kulturlandskap, men ofte også inne i byer
Utbredelse: Europa og deler av Asia
Hekker i Rogaland: Ja

Visste du...?

Småfugl opp til trostestørrelse utgjør spurvehaukens hovednæring. Når hauken forfølger en annen fugl mellom greiner og trær, bruker den sin lange stjert som styrepinne. I horisontal flukt er hauken raskere enn sine byttedyr, men de kan redde seg unna ved en rask og heldig sving i lufta.

I slekt med

Annen info

Spurvehauken bygger oftest reiret sitt i bartrær, og legger 4-6 egg i april-mai. Bare hvis det er mye mat å finne, vokser alle ungene opp. Ved Mosvatnet kommer hauken helst på besøk utenfor hekketiden.