Linerle

This is an example of a HTML caption with a link.

Nikkende gange

Linerlen er en slank fugl med veldig lang stjert. Den har svart-hvite tegninger på kroppen. Ses ofte pilende og nikkende på jakt etter insekter og andre småkryp på bakken. Den er utbredt i hele landet og finnes veldig ofte nær bebyggelse. Ved Mosvatnet holder den seg til de åpne delene av parken. Få overvintrer i Norge og derfor ses de oftest om våren og sommeren. Legger ofte reiret sitt i steingjerder, vedstabler og under takstein.

Fakta

Vitenskapelig navn: Motacilla alba
Norsk navn: Linerle
Hører til: Erlefamilien
Habitat: Nærheten av bebyggelse
Utbredelse: Europa, Asia, Nord-Afrika, Øst-Grønland

Visste du...?

Det er mellom 100 000 og 500 000 par i Norge.

Linerlen bygger reiret sitt av blant annet fjær, tørt gress, kvister, mose og hår. Ofte velger linerlen å legge to kull i hekkesesongen.

I slekt med

Annen info

Ved Mosvatnet er linerla oftest å se rundt Mosvangen Camping og ved Mostun, hvor det finnes steingjerder og murer som egner seg til reirplasser. Selv om linerla ofte plukker insekter i kanten av trafikkerte veier, ser man den aldri overkjørt av biler.