Tyrkerdue

This is an example of a HTML caption with a link.

Sjelden due

Tyrkerdue er en mindre due med karakteristisk sandfarget fjærdrakt og et svart bånd over nakken. Fuglen lever nesten utelukkende i byer og tettbebygde strøk. Reiret plasseres normalt i et tre eller en busk. Tyrkerduen spiser blant annet, frø, grønne blader og ses ofte på foringsplasser.

Fakta

Vitenskapelig navn: Streptopelia decaocto
Norsk navn: Tyrkerdue
Hører til: Duefamilien
Habitat: Byer og tettbebygde strøk
Utbredelse: Europa, Egypt og sørlige del av Asia
Hekkefugl i Rogaland: Ja

Visste du...?

Tyrkerduen kan hekke allerede når den er 3-4 måneder gammel. Den legger hele 4-6 kull hvert år. Arten lever i sesongekteskap og langvarige parforhold.

De første hekkefunnene i Norge ble gjort i Oslo og Moss i 1952. Senere har arten fortsatt å ekspandere nordover og vestover. Siden slutten av 1970-tallet har bestanden gått noe tilbake her i landet.

I slekt med

Annen info

Tyrkerdue står oppført på Norsk rødliste for arter 2010 som sårbar (VU). Rundt Mosvatnet er arten mest vanlig i hagelandskapet som omkranser parken. Tyrkerdua er langt mindre tallrik enn ringdua.